برد هوشمند از لحاظ تکنولوژی به دو دسته تقسیم می گردد:

در تکنولوژی مگنت، می بایست با قلم مخصوص کار کرد.

در تکنولوژی جدید IR، با دست یا قلم و یا هر شی سر پنبه ایی می توان با تخته هوشمند کار کرد

نکته: تکنولوژی مگنت به علت عمر کوتاه و قیمت گران قلم محبوبیتی در بازار در سالهای اخیر نیافته است.

برد هوشمند لمسیبرد هوشمند مگنتکپی بردکیت هوشمند

در حال نمایش 4 نتیجه